Teklif Formu

Kalite Belgeleri

Kalite Belgeleri
Kalite Belgeleri

Kalite Politikası

Bütün çalışanların katılımı ile;

  • Üründe ve hizmette kaliteyi bir defada üretebilmek ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak,

Gelişmiş ülkeler tarafından konulmuş olan normları alt sınırlar olarak kabul ederek;

  • Devamlı, düzenli ve planlı iyileştirmeler yapmak,
  • Sunulan ürün ve hizmetin kalitesini müşteri beklentilerinin üzerine taşımaktır.

Kalite Belgeleri

MPS  ISO 9001:2015 KYS Standardının şartlarına uygun olarak, ihtiyaç duyulan prosesler ve bunların birbiri ile etkileşimini içeren kalite yönetim sistemini kurmuş, aktif olarak uygulamaya geçirmiş ve sürekliliğini sağlamış olup, sürekli iyileştirmektedir.

MPS Kalite Yönetim Sistemi; MPS organizasyonel büyüklüğü, gerçekleştirilen proseslerin karmaşıklığı ve personelin yetkinliği göz önüne alınarak aşağıdaki başlıklarda oluşturulmuştur:

  • Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri,
  • Dokümante edilmiş prosesler,
  • Dokümante edilmiş prosedürler,
  • Dokümante edilmiş risk ve fırsatlar,
  • Tetkik planları, talimatlar, iş akış şemaları, görev tanımları gibi, etkililiğin ve sürekli iyileştirmenin göstergesi olan kayıtlar.

 

Kalite Kontrol Uygulamaları

Kalite Kontrol Uygulamaları