Tr En
Teklif Formu

İş Güvenliği Politikası

İş Güvenliği Politikası
İş Güvenliği Politikası

İş Güvenliği Politikamız

Süreçlerimizden kaynaklı olabilecek tüm iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini ortadan kaldırmayı veya bu tehlikeleri minimum seviyeye çekmeyi, fabrikalarımızın çalışanlarımızın can güvenliği ve sağlığının ön plana konularak düzenlenmesini, olası iş kazalarının önlenmesini, iş sağlığı ve güvenliği  ile ilgili tüm yasal süreçlerin uygulanmasını ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini, iş sağlığı ve güvenliği hakkında belirli aralıklarla eğitimler düzenlemeyi ve çalışanlarımızı bilinçlendirerek iş kazalarının minimuma çekilmesini taahhüt ederiz.