Tr En
Teklif Formu

Kalite Belgeleri

Kalite Belgeleri
Kalite Belgeleri

Kalite Politikası

Bütün çalışanların katılımı ile;

  • Üründe ve hizmette kaliteyi bir defada üretebilmek ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak,

Gelişmiş ülkeler tarafından konulmuş olan normları alt sınırlar olarak kabul ederek;

  • Devamlı, düzenli ve planlı iyileştirmeler yapmak,
  • Sunulan ürün ve hizmetin kalitesini müşteri beklentilerinin üzerine taşımaktır.

Kalite Belgeleri

MPS  ISO 9001:2015 KYS Standardının şartlarına uygun olarak, ihtiyaç duyulan prosesler ve bunların birbiri ile etkileşimini içeren kalite yönetim sistemini kurmuş, aktif olarak uygulamaya geçirmiş ve sürekliliğini sağlamıştır.

MPS Kalite Yönetim Sistemi; MPS organizasyonel büyüklüğü, gerçekleştirilen proseslerin karmaşıklığı ve personelin yetkinliği göz önüne alınarak aşağıdaki başlıklarda oluşturulmuştur:

  • Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri,
  • Dokümante edilmiş prosesler,
  • Dokümante edilmiş prosedürler,
  • Dokümante edilmiş risk ve fırsatlar,
  • Tetkik planları, talimatlar, iş akış şemaları, görev tanımları gibi, etkililiğin ve sürekli iyileştirmenin göstergesi olan kayıtlar.

 

 

Kalite Kontrol Uygulamaları
 

Kalite Kontrol Uygulamaları